Festivaldagboken 2012

12 december

 

 

Författaren Martin Widmark besöker skolan.

Foto: Marcus Holland

 

Dansföreställning av Marina Palovaara.

Foto: MArcus Holland

 

Korpilombolo teatergrupp spelade "Shahran-sagoberättaren".

Foto: Marcus Holland

 

Författaren Martin Widmark berättar om sitt författarskap.

Foto: Marcus Holland