Festivaldagboken 2012

3 december

 

Grönländsk filosofi med Hivshu, om livet , djuren , naturen ,

om hela skapelsen och universum.

Foto: Marcus Holland