Festivaldagboken 2012

7 december

 

Hans Notsten och Mats Winsa berättar om sin resa i norra ryska Karelen.

Foto: Marcus Holland

Ungdomskväll "UNIGHTED"

Foto: Marcus Holland