Hösten 2004 anordnades i Korpilombolo (Sverige) ett symposium om den svenskättade, colombianske författaren och diplomaten León de Greiff (1895-1975). De Greiff betraktas som en av de mest egensinnade rösterna i den latinamerikanska lyriken, en författare med ett stort internationellt renommé.

 

Symposiet 2004, där colombianska forskare och kulturpersonligheter medverkade, hade både allmänkulturella och akademiska inslag. Korpilombolo symposiet ingick i en större helhet, där de andra inslagen bestod av en vetenskaplig konferens vid Umeå universitetet, en konsert vid Umeå konstmuseum samt av seminarier vid Stockholms universitet och andra spanskspråkiga institutioner i Stockholm.

I samband med symposiet i Korpilombolo avtäcktes ett lokalt skapat monument till minne av de Greiff, tillverkat i skånsk, röd granit. Vid Korpilombolo symposiet uruppfördes ett körverk av den colombianske tonsättaren Fernado Uribe, som deltog i symposiet. Vid symposiet uppmärksammades också den tornedalska utvandringen till Sydamerika, som hade korpilomboloinslag.

Redan under 1920 talet började Korpilombolo förekomma i de Greiffs författarskap och begreppet fick en fastare förankring under hans tid som diplomat i Sverige (1957-1961). Korpilombolo fick en filosofisk och symbolisk betydelse i hans författarskap som den "absoluta tillflyktsorten" med kopplingar till en period han vistats i den colombianska orten Bolombolo (Gaspar von der Nacht in Korpilombolo).

 

Detta är bakgrunden till varför vi varje år 1 - 13 december firar "European Festival of the Night" i Korpilombolo. Kom och upplev en festival med natten som tema inom filosofi, litteratur, konst, musik, dans och teater. Du kan också vara med på olika workshops och njuta av kulinariska upplevelser. Under två fantastiska veckor lyser Korpilombolo upp som en stjärna i den mörka polarnatten.