Verksamhetsberättelse 2019  läs..

 

Verksamhets plan 2020 läs..

 

 

 Vill du stödja Korpilombolo kulturförening?

 Bli medlem!

 

 Familj 150 kr.

 Enskild 100 kr.

 Bank konto  nr 8264-4 903 168 757-8 Sparbanken Nord

 Swish 123 559 98 24


 

T - shirt

 Nu finns t- shirtar till försäljning á pris 100 kr på kulturföreningens kontor.

Vid beställning tillkommer frakt.

se bild...

 


 

 

Korpilombolo kulturförening

Vår förening är en ideell förening med hjärtat i Korpilombolobygden. Så gott som allt arbete i föreningen bedrivs ideellt och vi är oerhört glada att människorna är så positiva och ställer upp till 100 %.

År 2005 genomfördes den första European Festival of the Night. Eftersom vi inte hade startat någon egen förening så genomfördes den under en annan ideell förening i bygden.

Året därpå bestämde vi oss för att starta en kulturförening eftersom det inte fanns någon annan sådan förening sedan tidigare.

Vi försöker hålla igång en levande kultur och arrangerar olika kurser, utbildningar och "European Festival of the Night" har blivit ett återkommande kulturarrangemang.

Föreningen är även aktiv och bedriver/har bedrivit olika projekt ex. "Med kulturen som drivkraft", "Barnens företagarskola", "Påhittiga huset" m fl.

 

 

Korpilombolo kulturförening

Unsere Kulturvereinigung ist eine ideelle Vereinigung im Herzen von Korpilombolo. Nahe jede Arbeit in der Vereinigung wird ideell betrieben und wir sind ungeheuer froh, dass die Menschen so positiv sind und zu 100% bereit sind zu helfen.

Im Jahr 2005 fand das erste European Festival of the Night statt. Weil wir zu diesem Zeitpunkt noch keine eigene Vereinigung gegründet hatten, wurde das Festival unter einer anderen Vereigung durchgeführt.

Im Jahr darauf beschlossen wir eine eigene Vereinigung zu gründen, weil es noch keine solche Vereinigung gab.

Wir versuchen eine lebendige Kultur zu erhalten und veranstalten verschiedene Kurse, Aus/Fortbildungen und das European Festival of the Night wurde zu einem wiederkehrendem Kulturereignis.

Die Vereinigung ist und war außerdem beteiligt an unterschiedlichen Projekten wie z.B. ”Med kulturen som drivkraft”, ”Barnens företagarskola”, ”Påhittiga huset” und andere.

 


 

 

Styrelsen 2020

 

Linnéa Nylund, ordförande, tel 070 3250323

Anita Hannu, vice ordförande, kassör, tel 070 5421958 

Birgitta Rantatalo, sekreterare

Fredrik Hangasjärvi, ledamot

Tiiu Toro, ledamot, tel 070 3755301

Nils Kyrö, ledamot, tel 070 3007747

Britta Tervaniemi, ledamot

 

 Suppleanter:

 

Aet Paabut

Hjördis Palo

 

Adjungerande:

 

Julian Vasquez

Javier Charry

Victor Castro

 

Revisorer:

 

Inga-Lis Brånin

Britta Eriksson

 

Revisors suppleant:

 

Eva Larsson Hieta

 

Valberedning:

 

Karin Nylund, tel 070 2817664

Märta Nylund, tel 070 6749587

 

Kontakt för filmprogrammet:

Ellen Järborg

ellen@jarborg.com

 

 

 


  

  

Verksamhetsberättelse 2010, Påhittiga Huset och Barnens Företagarskola.